Willebeer Afrigting

"Willebeer Afrigting" spesialiseer in atletiek afriging. Die embleem bestaan uit 'n beer wat omring is deur 'n sirkel. Waarom die beer en die kleurskema? Die naam Willebeer is 'n sinspeling op my naam "Willem de Beer". Tydens my laaste universiteitsjare het mense my Willebeer of Williebeer begin noem. Ek het gedink dit is oulik en dit het vasgesteek. Ek het nie self die klere prontuit besluit nie. Die grafiese ontwerper het my 'n klomp keuses gegee waarvan ek op die blou en geel skema besluit het (blou is wel die basis en vind neerslag in al die ander embleme en ook in die klub klere).  In retrospek het ek later besef dat dit die klere van my, laerskool, hoërskool en provinsiale skole-span was en die besluit dalk dieper gelê het.


Stigting

In 2014 het die ouers van die skool waar ek werk, my genader om hulle kinders af te rig omdat hulle bewus geword het van my atletiek agtergrond. Ek het ingestem om te help met hulle kinders waarvan daar ses was. Binne die eerste maand was ons tien kinders en in die volgende jaar was ons twintig. Tans is daar meer as vyftig kinders, drie afrigters en daar word gereeld klinieke gereël met kenners op ander gebiede. Ons het ook nou 'n boekhouer en is geaffilieer met Atletiek Gauteng Noord. Die groep het baie vinnig bekend geraak as die Willebere na aanleiding van die klub naam. Daarom praat ons ook van die kinders as Beertjies ongeag watter skool hy of sy in is. 


Prestasies

Daar is drie Beertjies wat provinsiale klere verower het gedurende November 2015 en Atletiek Gauteng Noord verteenwoordig in Johannesburg. Daar het ook twee Beertjies provinsiale klere verower gedurende Maart 2016, alhoewel een slegs vir kondisionering in die af seisoen ingeskakel het en die ander een in Tweekamp sy klere verower het (ek het hulp verleen met die hardloop gedeelte). 'n Vedere ses Beertjies het gedurende November 2016 provinsiale klere verower en het Atletiek Gauteng Noord verteenwoordig in Durban. Talle Beertjies spog met podium plekke in Interprovinsiale-, Provinsiale-, Distrik-, Cluster-, en P8 (prestige agt skole) Kampioenskappe. Almal wat betroke is by die Beertjies is verskriklik trots alhoewel ons besef dit is die kinders se werk en God se genade wat dit moontlik gemaak het.


Vorentoe

Die klub is steeds besig om sy horisonne te verbreed en ek waardeer almal se insette wat die klub en die Beertjies se belange op hulle hart dra. Indien julle wil deel raak en die klub nog verder laat groei, stuur my 'n epos by willem@willebeer.co.za, ek lees graag. Dit is 'n voorreg om met hierdie kinders te werk en die geleentheid te kry om my gawes oor te dra en uit te leef.

Dankie

Ons Afdelings