Wille Beertjies

"Wille Beertjies" is 'n afdeling van Willebeer Afrigting wat fokus op juniors van gr. R tot gr. 2. Die embleem is gebaseerd op die oorspronklike Willebeer Afrigting embleem met die bykomstigheid van die kleiner beertjie. Waarom die kleiner beertjie? Die kleiner beer loop langs die groter beer en volg in sy voetspore. 

Met ervaring het dit duidelik geword dat daar 'n wesenlike verskil tussen 'n junior en senior atleet is (op laerskool vlak en verder ook op hoërskool se junior en senior fase). Junior atlete moet nog vaardighede ontwikkel wat senior atlete alreeds bemeester het. Die gevolg is dat daar soms frustrasie by ouer kinders is wanneer kleiner kinders nie die oefening snap nie of sukkel om dit uit te voer. Juniors wil ook nog baie meer speel as seniors en daarom moet daar op hierdie behoefte ook gefokus word.

Een maal 'n week (as die skool program dit toelaat) word daar 'n afsonderlike beertjies sessie aangebied wat spesiaal vir die junior atlete is. Dit is vinnige, gefokus en speels. Die redes is as volg:

  • Hulle aandag span is korter as seniors so die sessie moet vinniger plaasvind.
  • Dit is gefokus op vaardighede, nie net atletiese aspekte nie omdat hulle nog baie ontwikkel.
  • Dit word aangebied in die vorm van speletjies en uitdagings, want op hierdie manier besef hulle nie dat hulle oefen nie.

Ek moedig ook aan dat beertjies nie meer as twee maal 'n week by my oefen nie omdat hulle en hulle ouers nog nie weet watter sport hulle wil beoefen nie en dikwels doen hulle verskeie sportsoorte. Dus probeer ek van my kant af uitbranding voorkom en die slagat vermy dat hulle net sekere vaardighede ontwikkel by my as atletiek afrigter.

Wat "Wille Beertjies" nie is nie. Hulle is nie 'n afsonderlike oefengroep nie. Hulle is net so deel van Willebeer Afrigting soos enige ander kind. Dit word ook aangemoedig dat hulle van tyd tot tyd by die gewone sessies inskakel sodat hulle gevorm kan word deur die ouer atlete, deur middel van voorbeeld en rolmodelskap.

Ons Afdelings