More About Us

GEAGTE OUER(S)

Baie dankie vir julle belangstelling in my as afrigter. My naam is Willem de Beer en ek is die stigter en hoof-afrigter van die Willebeer Atletiek Klub. Ek praat van die kinders wat by my oefen as Beertjies. Ek is altyd opgewonde om nuwe kinders by die Beertjies te verwelkom. In hierdie skrywe verduidelik ek my benadering en afrigtingsfilosofie en ek gee ‘n uiteensetting van die Klub. Ek is oorweldig deur die vreugde van die kinders wat by my oefen en die vreugde wat hulle vir my bring. Dit is vir my ‘n voorreg om kinders te verwelkom in die atletiek-wêreld, wat vir my so goed is, en om julle as ouers touwys te maak. Atletiek speel ’n prominente rol in my eie lewe en is vir my ’n bron van vreugde. Dit is ook ‘n direkte en indirekte resultaat van my sukses, omdat dit vir my vele geleenthede gebied het en ‘n puik leerskool is. Ek leer steeds lewenslesse daaruit. Bo alles put ek genot daaruit om die gawes wat God vir my gegee het, te benut en met ander te deel. Dit is vir my ‘n voorreg om op hierdie manier deel te wees van jou kind se opvoeding en my kennis oor te dra aan jou as ouer en aan jou kind(ers). As afrigter is die kind se belange, fisieke sowel as emosionele gesondheid vir my prioriteit. Prestasie word aangemoedig, alhoewel dit nie bo die genot geplaas word nie.


MY BENADERING EN FILOSOFIE

Die volgende waardes as atleet is vir my belangrik en ek sal dit in die kinders inbou per geleentheid deur my voorbeeld en rolmodelskap.

 • Eerlikheid,
 • Toegewydheid,
 • Dissipline,
 • Volharding,
 • Nederigheid,
 • Geduld,
 • Vertroue op God.

In die oefensessies fokus ek op die onderstaande ontwikkelingsareas. Die kinders sal nie elkeen van die areas op laerskoolvlak ewe goed bemeester nie. Dit moet eerder soos boublokke beskou word vir die kinders se ontwikkeling ongeag die sport wat hulle later jare sal kies of in presteer. Die belangrikste is dat hulle daaraan blootgestel word. Die grootste nalatenskap van my eie laerskoolafrigter is hardloopstyl en -tegniek. Dit is iets wat vroeg aangeleer word en vir altyd bly. Daar word klem geplaas op die volgende:

 • Hardloopstyl en -tegniek,
 • Spoed,
 • Spoed uithou,
 • Fiksheid,
 • Core strength,
 • Algemene kondisionering.

Ek glo nie dat laerskoolkinders meer as drie maal ‘n week atletiek moet oefen nie. Dus moet ‘n kind net drie maal ‘n week by my oefen behalwe as die kind voorberei vir ‘n belangrike byeenkoms (soos provinsiale vlak). Rus en speel is uiters belangrik op hulle ouderdom. Indien iemand nie meer oortuig is van my oefenmetodes of filosofie nie, is hulle welkom om met my in gesprek te tree daaroor. As die persoon steeds nie oortuig is nie of ongelukkig bly, sal ek selfs help om hulle by ‘n ander afrigter te vestig. Dit gesê, is ek glad nie ten gunste daarvan dat een kind vir dieselfde dissipline by verskillende afrigters oefen nie. Die eenvoudige rede is dat die verskillende afrigters nie altyd van mekaar bewus is nie en dat hulle teenstrydige filosofieë het. Dus as iemand by my oefen moet hy my volkome vertrou en oop wees.

 

Geniet die res van die webblad

Seëngroete, Coach Willebeer