BEARone

In 2014 het die ouers van die skool waar ek (Willem de Beer) gewerk het, my genader om hulle kinders af te rig omdat hulle bewus geword het van my atletiek agtergrond. Ek het ingestem om te help met hulle kinders waarvan daar op daardie stadium ses was. Binne die eerste maand was daar tien kinders en in die volgende jaar was daar twintig. Tans is daar meer as sestig kinders, drie afrigters en daar word gereeld klinieke gehou met kenners op ander gebiede. Die oefengroep is ook nou ‘n volwaardige klub wat geaffilieer is met Atletiek Gauteng Noord. Die groep het baie vinnig bekend geraak as die Willebere na aanleiding van die klub naam: Willebeer Atletiek. Daarom praat ons ook van die kinders as Beertjies ongeag watter skool hy of sy in is. Die naam Willebeer is 'n sinspeling op my eie naam: Willem de Beer.

Met die groeiende groep kinders het diegene wat betrokke is by die administrasie en finansies bewus geword van finansiële behoefte onder die klub se atlete. Dit het sigbaar geword met enige iets van afrigtingsfooie, klubfooie, atletiekdrag (veral skoene). Tans in 2017 is daar 22.2 % van die klub se lede wat ‘n ooreenkoms met my het vir afslag, en enkele gevalle wat totaal koste vry oefen.


VERHOUDING TOT WILLEBEER ATLETIEK

Wat BEARone nie is nie: BEARone is nie 'n nie-winsgewende maatskappy nie (NPO). BEARone is nie net ‘n oulike sinspeling met die  beer tema nie maar verwys na die gedagte dat ons mekaar se laste moet dra: Bear one anothers burdens. Verder is dit ‘n aparte uitvloeisel van Willebeer Atletiek alhoewel dit op sy eie funksioneer en sy eie inkomste genereer. Die is nie ‘n besigheid opsigself nie maar is eerder ‘n barmhartigheids been van Willebeer Atletiek wat primêr daarop gefokus is om finansieel te ondersteun vir die wat hulle behoefte bekend maak of uitgenooi is om aansoek te doen. Die onstaan van BEARone het dit ook ten doel om klublede van Willebeer Atletiek te bemagtig om self deel te neem aan hulle eie finansiële oplossing. BEARone skep ook die geleentheid vir mense wat binne in die Willebeer gemeenskap is om mekaar te ondersteun en om op vrywillige basis ‘n verskil te maak.


ADOPT-A-BEAR

Daar is ook geleentheid vir mense om spesifieke kinders te borg vir 'n jaar lank. Die gedagte is dat so 'n persoon een van die beertjies aanneem en omsien na hulle behoeftes wat hulle atletiek aanbetref. Indien so iemand sou belangstel om deel te neem aan Adopt-A-Bear kan hulle 'n epos stuur na bearone@willebeer.co.za waarna daar meer inligting beskikbaar gestel sal word.


BEARone werk met twee beginsels naamlik:

  1. Dit is reg om te help maar verkeerd om net te gee;
  2. Geen talent moet verlore gaan as gevolg van finansies nie.

 

Met hierdie in gedagte probeer ons mekaar se laste te dra.


"Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ" - Galations 6:2 (ESV)

Ons Afdelings